امواج الیوت دکتر ترحمی

فیلم آموزش امواج الیوت با دکتر ترحمی

آموزش امواج الیوت ویو با دکتر ترحمی آر. ان. الیوت صاحب نظریه قانون امواج برای اولین بار در سال 1938 نظریه ای را در کتاب خود بیان کرد که بعدها این نظریه تکامل پیدا نمود و در قالب یک قانون به نام الیوت معروف شد و امروزه نیز از آن به نام قانون امواج الیوت …

فیلم آموزش امواج الیوت با دکتر ترحمی ادامه مطلب »