تحلیل بنیادی با یوسف دهقانی

فیلم آموزش تحلیل بنیادی بورس تهران با یوسف دهقانی

آموزش تحلیل بنیادی بورس تهران با یوسف دهقانی براساس تورمی که روز به روز در حال افزایش است می توان گفت که بورس روشی مناسب به منظور افزایش دارایی به شمار می آید. اما در این بین موضوع تشخیص سهام خوب به منظور سرمایه گذاری مطمئن کار چندان ساده ای نمی باشد. هر فردی پیش …

فیلم آموزش تحلیل بنیادی بورس تهران با یوسف دهقانی ادامه مطلب »