فیلم آموزش امواج الیوت با وین گورمن

فیلم آموزش امواج الیوت با وین گورمن + PDF

فیلم آموزش امواج الیوت با وین گورمن + PDF به زبان اصلی برای اولین بار در سال 1938 رالف نلسون الیوت اقدام به ارائه نظریه ای بر مبنای تغییرات قیمت نمود که در واقع این نظریه بیانگر دوره های حرکتی قیمت در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج بود. این امواج به واسطه موج …

فیلم آموزش امواج الیوت با وین گورمن + PDF ادامه مطلب »