ویلیام گن و توصیه های او

24 نکته توصیه های مهم و بنیادی ویلیام گن به معامله گران بورس

1-هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید نقطه توقف ضرر را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید 2-سرمایه تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه تان را برای یک معامله …

24 نکته توصیه های مهم و بنیادی ویلیام گن به معامله گران بورس ادامه مطلب »