سازمان بورس

وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار

وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار معرفی بورس به عنوان یک بازار: بورس یک بازار رسمی است که در آن همانند بازار سنتی خرید و فروش بین فروشنده و خریدار صورت می گیرد اما با یک تفاوت عمده بین خریدار و فروشنده یک واسطه وجود دارد به نام کارگزاری ! انواع دارایی ها : اگر بخواهیم …

وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار ادامه مطلب »