آموزش بورس قسمت هفدهم - اصطلاحات رایج بورس

آموزش بورس قسمت هفدهم – اصطلاحات رایج بورس

اصطلاحات رایج در بورس نماد نماد، نام اختصاری شرکت های پذیرفته شده در بورس  است. برای مثال، نماد شرکت داروسازی سبحان در بورس، دسبحا است. حرف اول نماد، برگرفته از صنعتی است که شرکت در آن قرار دارد و بخش دوم نماد، در واقع خلاصه نام شرکت است. مثلا در نماد خساپا، حرف خ بیانگر …

آموزش بورس قسمت هفدهم – اصطلاحات رایج بورس ادامه مطلب »