ویدئو بانکداری اسلامی با دکتر موسویان

فیلم درباره بانکداری اسلامی با دکتر موسویان

بانکداری اسلامی به مدیریت پولی و مالی ای گفته خواهد شد که عملیات آن براساس قوانین و شریعت اسلامی بوده و در اجرای خدمات نیز قوانین معاملات اسلامی و یا فقه معاملات در نظر گرفته شود. در بانکداری اسلامی به جای درخواست سود خالص ریسک و سود و زیان معامله پذیرفته شده و تاکید آن …

فیلم درباره بانکداری اسلامی با دکتر موسویان ادامه مطلب »