آموزش بورس قسمت پانزدهم - انواع اوراق بهادار 2

آموزش بورس قسمت پانزدهم – انواع اوراق بهادار 2

انواع اوراق بهادار قسمت دوم اوراق بهادار با نام و یا بی نامی هستند که به قیمت اسمی مشخص برای مدت زمانی معین توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتی و خصوصی و برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور منتشر می شوند. این اوراق سودی تضمین شده دارند که در نتیجه جزء اوراق کم …

آموزش بورس قسمت پانزدهم – انواع اوراق بهادار 2 ادامه مطلب »