شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس

آموزش بورس قسمت 27 – شرایط پذیرش شرکت های جدید در بورس و فرابورس چیست

شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس برخی از اصطلاحات در پذیرش شرکت ها مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد. متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش اوراق بهادار …

آموزش بورس قسمت 27 – شرایط پذیرش شرکت های جدید در بورس و فرابورس چیست ادامه مطلب »