رابطه تغذیه و معامله گری

چه رابطه ای میان تغذیه و معامله گری وجود دارد!

بدون اغراق می توان گفت که در بین انواع شغل های موجود در کل دنیا معامله گری در بازارهای مالی از استرس بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آن جایی نیز که استرس مضرات بسیاری را بر سلامت روح و جسم افراد به جای گذاشته لذا به طور معمول خیلی از افراد خارجی بعد از …

چه رابطه ای میان تغذیه و معامله گری وجود دارد! ادامه مطلب »