فیلم آموزش تحلیل بنیادی از حسین سوندرومی

فیلم آموزش تحلیل بنیادی از حسین سوندرومی

تحلیل بنیادی که دارای نام های دیگری چون تحلیل پایه ای، اساسی و ریشه ای نیز می باشد در واقع شیوه ای علمی به منظور ارزشیابی و بررسی مالی یک سرمایه گذاری بر مبنای قیمت و ارزش است. دنلود رایگان ویدئو در انتهای همین صفحه قرار دارد.    تحلیل بنیادی با هدف یافتن ارزش ذاتی …

فیلم آموزش تحلیل بنیادی از حسین سوندرومی ادامه مطلب »