آموزش استراتژی معاملاتی بورس

آموزش استراتژی معاملاتی بورس به سبک جیمی جانسون

یادگیری استراتژی معاملاتی به سبک جیمی جانسون به زبان اصلی استراتژی معاملاتی بازار سرمایه را می توان به جنگی تشبیه نموده که تنها افراد دارای آمادگی کامل که تمامی وقایع را پیش بینی کرده باشند از آن پیروز بیرون خواهند آمد. حتما شما نیز تا به حال با افرادی در بازارهای مالی مواجه شده اید …

آموزش استراتژی معاملاتی بورس به سبک جیمی جانسون ادامه مطلب »