آموزش بورس قسمت بیست و یکم - کارمزد در بازار سرمایه

آموزش بورس قسمت بیست و یکم – کارمزد در بازار سرمایه

کارمزدها در بازار سرمایه هر معامله‎ای که در بازار سرمایه انجام می‎شود دارای کارمزد مخصوص به خود می‎باشد. اینکه ورقه بهادار مورد معامله از چه نوعی باشد، معامله از نوع خرید یا فروش باشد و اینکه در کدام بازار (بورس، فربورس، بورس کالا و …) این معامله انجام شود، کارمزدها متفاوت خواهد بود. این کارمزد …

آموزش بورس قسمت بیست و یکم – کارمزد در بازار سرمایه ادامه مطلب »