ترید در گپ های قیمتی

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

آموزش معامله در گپ های قیمتی به طور کلی ایجاد گپ هنگامی صورت گرفته که با توجه به عدم تعادل ناگهانی بازار، پرش قیمتی رخ دهد. از عوامل موثر در ایجاد گپ می توان به اخبار ترسناک اشاره نمود. چارت ایران : در واقع از طریق گپ هاهای قیمتی می توان به ترس به وجود …

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی ادامه مطلب »