آموزش بورس قسمت یازدهم - بازار پایه فرابورس

آموزش بورس قسمت یازدهم – بازار پایه فرابورس

بازار پایه فرابورس بازار پایه فرابورس به منظور ایجاد قابلیت نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی عام که در بورس یا سایر بازارهای فرابورس پذیرش نشده اند یا قابلیت پذیرش ندارند. ایجاد شده است. در این بازار، معاملات سهام کلیه شرکت های سهامی عام امکان پذیر است و هیچ محدودیتی مانند زیان ده بودن، …

آموزش بورس قسمت یازدهم – بازار پایه فرابورس ادامه مطلب »