آموزش واگرایی های در تحلیل تکنیکال

فیلم آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

آشنایی با واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع واگرایی واگرایی در تحلیل تکنیکال ازجمله مهمترین مباحث در آموزش بورس است. واگرایی، درواقع ادامه ی روند یا تغییر روند در قیمت ها را نشان می دهد. واگرایی به عنوان یکی از بخش ها و زنجیره های مهم در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. واگرایی در روندهای …

فیلم آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ادامه مطلب »