ویدئو مباحث مالی با دکتر عبده تبریزی

فیلم های آموزش مباحث مالی با دکتر عبده تبریزی

تا همین سال های نه چندان دور بسیاری از افراد معتقد بودند که یک فرد در صورتی که از دانش کامپیوتر و زبان بهره ای نبرده باشد عملا بی سواد است. اما این روزها با وجود آن که تقریبا اکثر جوان ها آشنایی نسبی با کامپیوتر داشته و زبان را نیز دست و پا شکسته …

فیلم های آموزش مباحث مالی با دکتر عبده تبریزی ادامه مطلب »