آموزش بورس قسمت دهم - انواع بازارها

آموزش بورس قسمت دهم – انواع بازارها

انواع بازارها در بورس بازار نقد بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم است. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفا در یکی از تابلو های بازار اول و یا در بازار دوم صورت می پذیرد. متقاضی در صورت دارا …

آموزش بورس قسمت دهم – انواع بازارها ادامه مطلب »