مجموعه فیلم های آموزش جامع و کامل زبان برنامه نویسی MQL

مجموعه فیلم های آموزش جامع و کامل زبان برنامه نویسی MQL4

آموزش زبان برنامه نویسی MQL به صورت جامع هدف اصلی ساخت رایانه در همان ابتدا این بود که انسان از انجام کارهای روتین و تکراری راحت شود. با توجه به آن که با در اختیار داشتن یک استراتژی می توان گفت که تحلیل پروسه ای تکرار شونده می باشد لذا می توان این استراتژی را …

مجموعه فیلم های آموزش جامع و کامل زبان برنامه نویسی MQL4 ادامه مطلب »